Doelstelling

De doelstelling, visie en missie van de V.O.S.C. staan hieronder beschreven.

Doelen van V.O.S.C.

De V.O.S.C. heeft ten doel de behartiging van de sociale en economische belangen van de leden, zijnde alle ondernemers uit Sprang-Capelle, alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen de ondernemers. Hierbij staat kennisverrijking en praktische kennisoverdracht hoog in het vaandel.
De thema-bijeenkomsten hebben een SOOS idee, waardoor er ruime gelegenheid is voor “networking”.

Visie en missie

In een multiculturele samenleving waar de verschillen tussen arm en rijk groot zijn, waar werk en inkomen niet alleen een plicht maar ook een recht is, wil de V.O.S.C. zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor en door haar leden met oog voor de samenleving, milieu en veiligheid. De V.O.S.C. neemt enerzijds haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de overheid en de burger en anderzijds zal ze zich positief strijdbaar opstellen om de belangen van haar leden te waarborgen. De V.O.S.C. zal zich inzetten om de juiste mix van ondernemen, wonen, werken en recreëren in Waalwijk te waarborgen.

Samenwerking in breder perspectief

De V.O.S.C. is aangesloten bij de Waalwijkse Ondernemers Federatie (W.O.F.) en heeft bestuurlijke contacten met het Waalwijks Bedrijven Platform (W.B.P.). De voorzitter van de V.O.S.C. is blokhoofd (lees spreekbuis) voor Sprang-Capelle inzake de industrie en de (grotere) bedrijven welke niet tot de retail- en het MKB behoren. De contacten met B&W zijn goed en verlopen altijd zeer prettig en constructief.

 

Terug